Danh mục: Đầu tư LEGO

  • Giá trị của các bộ nhà LEGO (Lego Modular Buildings)

    Với rất nhiều anh em, trong đó có cả mình thì việc từng nhìn nhận những ngôi nhà được Lego dựng lên thật là tuyệt vời, nó đơn giản là giúp một phần ước mơ nhỏ nhoi của những đứa trẻ là được xây dựng 1 thành phố cho riêng mình thành hiện thực. Thế…

  • Đầu tư LEGO ở Việt Nam

    Mấy hôm nay mình có xem qua các bài báo nói về việc đầu tư vào LEGO như là: Giới nghiên cứu chỉ ra rằng đầu tư vào những bộ Lego còn sinh lời cao hơn vàng hay cổ phiếu – kenh14.vn Quên vàng và cổ phiếu đi, bỏ tiền vào đồ chơi Lego có…

  • Giá LEGO ở Việt Nam

    Đầu tiên để nói đến đầu tư thì phải nói đến giá mua vào, thì ở Việt Nam để mua LEGO thì bạn có 3 cách, mình sẽ phân tích các ưu, nhược điểm của từng cái, tất nhiên là so với website LEGO.com: Mua ở My Kingdom Giá thực sự cao, khi khảo sát…