Thẻ: bricklink

  • Đầu tư LEGO ở Việt Nam

    Mấy hôm nay mình có xem qua các bài báo nói về việc đầu tư vào LEGO như là: Giới nghiên cứu chỉ ra rằng đầu tư vào những bộ Lego còn sinh lời cao hơn vàng hay cổ phiếu – kenh14.vn Quên vàng và cổ phiếu đi, bỏ tiền vào đồ chơi Lego có…

  • Giá LEGO ở Việt Nam

    Đầu tiên để nói đến đầu tư thì phải nói đến giá mua vào, thì ở Việt Nam để mua LEGO thì bạn có 3 cách, mình sẽ phân tích các ưu, nhược điểm của từng cái, tất nhiên là so với website LEGO.com: Mua ở My Kingdom Giá thực sự cao, khi khảo sát…