Về tôi


bbrikk logo 2021 1

Tôi chỉ là một người Việt có sở thích chơi và sưu tầm LEGO theo cách của chính mình, mong sao những điều tôi viết ra có thể giúp ích được bạn trong quá trình chơi, phát triển bộ sưu tập của mình, và tất nhiên những gì tôi viết ra đều dựa trên kinh nghiệm và suy nghĩ chủ quan của bản thân.

Xin rất biết ơn bạn đã bỏ tài nguyên thời gian của mình để xem qua hơi này của tôi.


Trang blog này được sử dụng trên mã nguồn của WordPress với theme mặc định, hiện được host tại Servebolt máy chủ châu á, những hình ảnh được sử dụng trên website đều được ghi rõ nguồn (nếu không phải ảnh của tôi). Bạn luôn có thể yêu cầu tôi gỡ ảnh của bạn bằng cách sử dụng form tại trang Liên hệ.